iMunis eDeska

Město Červený Kostelec

Úřední deska – Stav k 19. 1. 2022 17:39:44

Nalezeno 46 záznamů.Poslední změna: 16.1.2022

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Zveřejnění pozemků, které mají nedostatečně identifikované vlastnictví. záměr_2214 Oznámení Jiny 4.8.2014   4.8.2014 dokument PDF (81 kB) Alternativní uložení
Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového úřadu záměr_2414 Oznámení Jiny 7.8.2014   6.8.2014 dokument PDF (270 kB) Alternativní uložení
Ztráty a nálezy 1/2019 Oznámení SPR 4.3.2020 22.2.2022 22.2.2019  
jízdní kolo 1/2019 Ztráty a nálezy SPR 23.7.2019 22.2.2022 22.2.2019  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č.Kostelec 29/2019 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 12.3.2019 28.3.2022 12.3.2019 dokument PDF (409 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č.Kostelec 30/2019 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 12.3.2019 28.3.2022 12.3.2019 dokument PDF (408 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č.Kostelec 2/2019 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 12.3.2019 28.3.2022 12.3.2019 dokument PDF (410 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č.Kostelec 14/2019 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 12.3.2019 28.3.2022 12.3.2019 dokument PDF (409 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č.Kostelec 28/2019 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 12.3.2019 28.3.2022 12.3.2019 dokument PDF (408 kB) Alternativní uložení
Mikroprojekt Sport a kultura nás baví (nemá) Oznámení VED 14.3.2019   14.3.2019 dokument PDF (448 kB) Alternativní uložení
Ztráty a nálezy hodinky Oznámení SPR 4.3.2020 8.7.2022 8.7.2019  
chytré hodinky 2/2019 Ztráty a nálezy SPR 23.7.2019 8.7.2022 8.7.2019  
Ztráty a nálezy mobilní telefon Oznámení SPR 4.3.2020 31.7.2022 31.7.2019  
Zastupitelstvo města 19.9.2019 (nemá) Zastupitelstvo VED 27.9.2019   27.9.2019 4 dokumenty
Ztráty a nálezy mobilní telefon Oznámení SPR 4.3.2020 16.12.2022 16.12.2019  
Ztráty a nálezy mobilní telefon Oznámení SPR 4.3.2020 3.1.2023 3.1.2020  
Ztráty a nálezy koloběžka Oznámení SPR 4.3.2020 28.2.2022 28.2.2020  
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č.Kostelec pro rok 2020 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 5.3.2020 6.3.2023 5.3.2020 8 dokumentů
Informace k problematice výskytu koronaviru (nemá) Infomace z radnice Jiny 6.3.2020   6.3.2020 4 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec č. 2023/2020/SOC (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 19.5.2020 20.5.2023 19.5.2020 dokument PDF (315 kB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy 14LH18295/2020-16212 Opatření obecné povahy Jiny 29.7.2020 1.1.2023 29.7.2020 3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec č. 2024/2020/SOC (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 7.12.2020 8.12.2023 7.12.2020 dokument PDF (304 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ČK s TJ Červený Kostelec (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 10.12.2020 11.12.2023 10.12.2020 dokument PDF (389 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 a 2023 (nemá) Rozp. a hosp. obce VED 11.12.2020   11.12.2020 dokument PDF (36 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města ČK - Volejbal Č. Kostelec (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 27.1.2021 27.1.2024 27.1.2021 dokument PDF (98 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1/2021 (TJ Červený Kostelec) (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2021 4.3.2024 3.3.2021 dokument PDF (416 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu činnosti Denního stacionáře v roce 2021 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2021 4.3.2024 3.3.2021 dokument PDF (348 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 25/2021 (TJ Sokol) (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2021 4.3.2024 3.3.2021 dokument PDF (416 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na podporu činnosti Charitní pečovatelské služby a Tísňové péče v roce 2021 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2021 4.3.2024 3.3.2021 dokument PDF (352 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města 6/2021 (JUNÁK) (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2021 4.3.2024 3.3.2021 dokument PDF (415 kB) Alternativní uložení
Úřad práce "Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji" (nemá) Oznámení Jiny 24.3.2021 25.3.2022 24.3.2021 dokument PDF (129 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška 2152 Oznámení Jiny 23.9.2021 24.9.2022 23.9.2021 dokument PDF (641 kB) Alternativní uložení
Smlouva o částečném ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ČK 1/2021 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 24.9.2021 25.9.2024 24.9.2021 dokument PDF (51 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města ČK pro SK Č. Kostelec, z.s. (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 4.10.2021 5.10.2024 4.10.2021 dokument PDF (6,1 MB) Alternativní uložení
Opatření obecné povahy - ochrana lesa MZE-49892/2021-16212 Opatření obecné povahy Jiny 8.10.2021 31.12.2022 8.10.2021 2 dokumenty
Oznámení města ČK o povinně zveřejňovaných dokumentech (nemá) Oznámení VED 1.11.2021   1.11.2021 dokument PDF (272 kB) Alternativní uložení
Výzva k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy - poptávkové řízení (nemá) Oznámení Jiny 8.12.2021 20.1.2022 8.12.2021 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí v k.ú. Lhota za ČK (nemá) Výběrová řízení Jiny 13.12.2021 28.2.2022 13.12.2021 6 dokumentů
OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ ÚPA (nemá) Oznámení Jiny 14.12.2021 30.6.2022 14.12.2021 dokument PDF (187 kB) Alternativní uložení
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 2202 Oznámení Jiny 4.1.2022 4.2.2022 4.1.2022 dokument PDF (468 kB) Alternativní uložení
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Koubovka u obj. 587 000302022VED Doruč. veř. vyhl. Jiny 4.1.2022 20.1.2022 4.1.2022 2 dokumenty
Záměr uzavření dodatku Záměr č. 2201 Oznámení MAJ 4.1.2022 21.1.2022 4.1.2022 dokument PDF (306 kB) Alternativní uložení
Usnesení o ustanovení opatrovníka 8136/2021/12TP (nemá) Ustop VED 6.1.2022 22.1.2022 6.1.2022 dokument PDF (28 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zahájeném spravním řízení 8136/2021/12TP (nemá) Oznámení Jiny 6.1.2022 22.1.2022 6.1.2022 dokument PDF (175 kB) Alternativní uložení
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III/303 8 ul. Českoskalická 003732022VED Doruč. veř. vyhl. Jiny 12.1.2022 28.1.2022 12.1.2022 2 dokumenty
Přechodná úprava provozu na sil. II. a III. tříd a na místních komunikacích v k.ú. Červený Kostelec 005002022 Doruč. veř. vyhl. Jiny 12.1.2022 28.1.2022 12.1.2022 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.