iMunis eDeska

Město Červený Kostelec

Úřední deska – Stav k 26. 9. 2018 17:24:10

Nalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 26.9.2018 14:30:20

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (nemá) Dokumenty VED 6.6.2016 6.6.2019 6.6.2016 dokument PDF (336 kB)
Přechodná úprava provozu v ulici Na Skalce 059662018VED Doruč. veř. vyhl. Jiny 14.9.2018 30.9.2018 14.9.2018 2 dokumenty
Veřejná vyhláška oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 060492018VED Doruč. veř. vyhl. VED 17.9.2018 3.10.2018 17.9.2018 dokument PDF (114 kB)
Přechodná úprava provozu na míst. komunikacích ČK a Lhota za ČK 060412018VED Doruč. veř. vyhl. Jiny 14.9.2018 30.9.2018 14.9.2018 2 dokumenty
Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v ul. Náchodská v obci Dolní Radechová .... (nemá) Doruč. veř. vyhl. Jiny 17.9.2018 3.10.2018 17.9.2018 3 dokumenty
Zákaz odběru povrchových vod z vodních toků MUNAC61712/2018/ŽP Doruč. veř. vyhl. SPR 24.8.2018   24.8.2018 dokument PDF (163 kB)
Sdělení informace 06189/2018/VYST Oznámení VYST 25.9.2018 3.10.2018 25.9.2018 dokument PDF (1 MB)
Sdělení informace 06223/2018/VYST Oznámení VYST 26.9.2018 4.10.2018 26.9.2018 dokument PDF (1 MB)
Záměr pronajmout prostory v budově Záměr č. 4018 Oznámení MAJ 25.9.2018 11.10.2018 25.9.2018 dokument PDF (221 kB)
Oznámení města Červený Kostelec o povinně zveřejňovaných dokumentech (nemá) Oznámení VED 17.9.2018 31.12.2018 17.9.2018 dokument PDF (389 kB)
Záměr darovat část pozemku Záměr č. 78/2018 Oznámení Jiny 21.9.2018 22.10.2018 21.9.2018 dokument PDF (257 kB)
Oznámení svazku Obcí "ÚPA" (nemá) Oznámení Jiny 13.6.2018 31.12.2018 13.6.2018 dokument PDF (195 kB)
Záměr darovat nemovitost Záměr č. 83/2018 Oznámení Jiny 21.9.2018 22.10.2018 21.9.2018 dokument PDF (232 kB)
Zveřejnění pozemků, které mají nedostatečně identifikované vlastnictví. záměr_2214 Oznámení Jiny 4.8.2014   4.8.2014 dokument PDF (81 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu od Pozemkového úřadu záměr_2414 Oznámení Jiny 7.8.2014   6.8.2014 dokument PDF (270 kB)
Ztráty a nálezy 5/2018 Oznámení SPR 26.9.2018 1.8.2021 1.8.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Červený Kostelec č. 1/2016 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 9.5.2016 9.5.2019 9.5.2016 dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec 3/2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2017 3.3.2020 3.3.2017 dokument PDF (297 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Č. Kostelec 1/2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy VED 3.3.2017 3.3.2020 3.3.2017 dokument PDF (296 kB)
Veřejnoprávní smlouva Branka o.p.s. 075512016VED Veřejnoprávní smlouvy VED 10.10.2016 10.11.2019 10.10.2016 dokument PDF (255 kB)
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počet a sídla volebních okrsků volby/2018 Volby SPR 2.8.2018 14.10.2018 2.8.2018 dokument PDF (354 kB)
Potřebný počet podpisů pro NK a pro SNK pro volby do ZO 2018 (nemá) Volby SPR 28.6.2018 8.10.2018 28.6.2018 dokument PDF (420 kB)
Seznamy volebních stran a kandidátů volby/2018 Volby SPR 5.9.2018 7.10.2018 5.9.2018  
Oznámení o době a místě konanání voleb volby/2018 Volby SPR 12.9.2018 14.10.2018 12.9.2018 dokument PDF (509 kB)
Seznam obcí podávající kandidátní listiny pověřenému MěÚ Červený Kostelec (nemá) Volby SPR 28.6.2018 8.10.2018 28.6.2018 dokument PDF (232 kB)
Oznámení o jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí volby/2018 Volby SPR 23.8.2018 15.10.2018 23.8.2018 dokument PDF (336 kB)
Nález jízdního kola 2/2016 Ztráty a nálezy SPR 25.4.2016 25.4.2019 25.4.2016  
Nález - značkové sluneční brýle 4/2016 Ztráty a nálezy SPR 26.10.2016 19.9.2019 19.9.2016  
Nález jízdního kola 3/2016 Ztráty a nálezy SPR 19.9.2016 19.9.2019 19.9.2016  
Nález - lyže 1/2017 Ztráty a nálezy SPR 24.2.2017 22.2.2020 22.2.2017  
Nález zlatý prsten 7/2017 Ztráty a nálezy SPR 12.12.2017 12.12.2020 12.12.2017  
Nález jízdního kola 1/2016 Ztráty a nálezy SPR 25.4.2016 25.4.2019 25.4.2016  
Ztráty a nálezy 2/2018 Ztráty a nálezy SPR 10.4.2018 10.4.2021 10.4.2018  
Nález - jízdní kolo 5/2017 Ztráty a nálezy SPR 20.12.2017 27.11.2020 27.11.2017  
Ztráty a nálezy 1/2018 Ztráty a nálezy SPR 10.4.2018 10.4.2021 10.4.2018  

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.