iMunis eDeska

Město Červený Kostelec

Úřední deska – Detail

Ztráty a nálezy

Značka: 1/2018 Zveřejněno od: 10.4.2018 10:57:37 Zveřejnit do: 10.4.2021 10:53:10 Typ: Ztráty a nálezy Původce: MÚ Č. Kostelec - SPR Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: jízdní kolo

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MÚ Č. Kostelec - SPR

Vyvěšeno od: 10.4.2018
Vyvěšeno do: 10.4.2021

Úřední deska – Město Červený Kostelec

Vyvěšeno od: 10.4.2018
Má být vyvěšeno do: 10.4.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.4.2018 10:57:37
Do: 10.4.2021 10:53:10

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.