iMunis eDeska

Město Červený Kostelec

Úřední deska – Detail

Přechodná úprava provozu na míst. komunikacích ČK a Lhota za ČK

Značka: 060412018VED Zveřejněno od: 14.9.2018 13:37:58 Zveřejnit do: 30.9.2018 23:59:59 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Jiný Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Jiný

Vyvěšeno od: 14.9.2018
Vyvěšeno do: 30.9.2018

Úřední deska – Město Červený Kostelec

Vyvěšeno od: 14.9.2018
Má být vyvěšeno do: 30.9.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.9.2018 13:37:58
Do: 30.9.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.