iMunis eDeska

Město Červený Kostelec

Úřední deska – Detail

Přechodná úprava provozu na silnici III/567 2 a místní komuni. vč. chodníku v ul. Jiráskova u čp. 286

Značka: 062642019VED Zveřejněno od: 3.10.2019 14:32:52 Zveřejnit do: 19.10.2019 23:59:59 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Jiný Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Jiný

Vyvěšeno od: 3.10.2019
Vyvěšeno do: 19.10.2019

Úřední deska – Město Červený Kostelec

Vyvěšeno od: 3.10.2019
Má být vyvěšeno do: 19.10.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.10.2019 14:32:52
Do: 19.10.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.