iMunis eDeska

Město Červený Kostelec

Úřední deska – Detail

Usnesení o ustanovení opatrovníka 8136/2021/12TP

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 6.1.2022 12:47:55 Zveřejnit do: 22.1.2022 23:59:59 Typ: Ustanovení opatrovníka Původce: MÚ Č. Kostelec - VED Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 28 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MÚ Č. Kostelec - VED

Vyvěšeno od: 6.1.2022
Vyvěšeno do: 22.1.2022

Úřední deska – Město Červený Kostelec

Vyvěšeno od: 6.1.2022
Má být vyvěšeno do: 22.1.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 6.1.2022 12:47:55
Do: 22.1.2022 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.